Når må barnet være hjemme fra barnehagen?

Retningslinjer fra Folkehelseinstituttet om Når barnet må være hjemme fra barnehagen