Når må barnet være hjemme fra barnehagen?

Retningslinjer fra Folkehelseinstituttet om Når barnet må være hjemme fra barnehagen

https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/