Avd. Rød

3-5 år

3-åringene er fulle av liv, aktivitet og påfunn. Både grov- og finmotorikk er godt utviklet. Tegneutviklingen er interessant i denne divergente fasen, hvor barna oppdager ulike retninger. Språket er også nå godt utviklet, med begreper og setningsoppbygging. Gode fortellere kan mange også være. Vi stimulerer språket ved å kommunisere, lede, dramatisere og rime. Vi jobber også med matematiske begreper. Det er viktig for oss at hvert barn skal oppleve trygghet, anerkjennelse og motivasjon.

I garderoben øver vi på å kle på seg selv mest mulig, men enda kan det være vanskelig å kle på seg. Det er lettere å kle av seg. Rollelek og lek i mindre grupper er også sentralt, og tid og rom til dette blir også viktig. Samtidig er det viktig å jobbe for at hvert barn skal oppleve trygghet i barnehagen, slik at de tør utfolde seg i uformelle og planlagte aktiviteter.

4-åringene er fulle av liv, aktivitet og påfunn. Både grov- og finmotorikk er godt utviklet. Tegneutviklingen er interessant i denne divergente fasen, hvor barna oppdager ulike retninger. Språket er også nå godt utviklet, med begreper og setningsoppbygging. Gode fortellere kan mange også være. Vi stimulerer språket ved å kommunisere, lede, dramatisere og rime. Vi jobber også med matematiske begreper. Det er viktig for oss at hvert barn skal oppleve trygghet, anerkjennelse og motivasjon.

For de største barna 5 åringene legges det vekt på et pedagogisk opplegg med tanke på overgangen til skole. En dag i uka er det førskolegruppe, hvor det blir lagt vekt på læring gjennom ulike aktiviteter og oppgaver. Vi bruker et førskoleopplegg som heter Trampoline og et trafikkopplæringsopplegg som heter Tarkus. Dette jobbes med på turdagene og på inneaktivitetsdagene. 

Vi jobber med utvikling av empati, der vi blir kjent med egne og andres følelser gjennom å se og leke hvordan vi ser ut når vi smiler, er glad, ler, er lei oss og gråter. Barna trener på ferdigheter som gjøre dem rustet til å takle utfordringer senere i livet – sosial kompetanse. BArna skal få utvikle evnen til å kommunisere, omgås andre på en positiv måte og øke evnen til å takle problemer og frustrasjoner. Tydelige og anerkjennende voksne som veileder i ulike situasjoner og som setter ord på det som skjer, sees i sammenheng med språkstimulering.Fagområdene ivaretas tverrfaglig i prosjekter.

Ny forskning sier at barn som har gått i en utebarnehage klarer seg bedre på skolen enn barn som har gått i en ordinær barnehage. På bakgrunn av denne forskningen og at vi i flere år nå har hatt Natur og Miljø som satsningsområde,fokuserer vi på at barna på avd. Rød skal være mye ute hele året.

Barnehagens nærområdet egner seg godt til friluftsaktiviteter hele året. 

På barnehagens uteområdet har vi et eget område med grillhytte, et eget området med kjøkkenhage hvor vi dyrker litt grønnsaker og vi har bærbusker. Vi har også en snekkerbu til barna.

Fokuset er at barna skal få kjennskap til, kunnskap om og erfaringer med hvor maten kommer fra, tilbereding av mat med det vi dyrker selv, hva vi kan lage og bygge selv av ulike materialer og verktøy, gjenbruk av ulike materiell og mye mer.

Eplehagen har flotte tursteder vi drar til som alle er i umiddelbar nærhet til barnehage. Disse turstedene benytter også de andre avdelingene på sine turdager. Vi har Lilleskogen rett over jordet. Der har vi en gapahuk og bålplass. Kråkeskogen nede ved bekken og Reveskogen på toppen over på den andre siden av hovedvegen for barnehagen. 

Barna bygger hytter av det de finner i skogen, lager hinderløyper, ser etter dyrespor, finner innsekter, ser etter fugler og lytter etter ulike lyder. Vi har stort fokus på miljø når vi er på tur. vi snakker med barna om hvordan ta vare på naturen, dyrene, innsekter, krypdyr. Hva de ulike betyr for naturen og oss. Vi snakker om det å forsøple naturen og hvordan dette kan skade dyr, og har med poser og hansker som barna bruker for å plukke søppel vi finner ute på tur. 

Avdelingen har 1-2 turdager hver uke, og er ellers mye ute. I vinterhalvåret kan vi bruke Grillhytta, hvor barna kan komme inn og spise og varme seg i dårlig vær. Grillhytta har gulvvarme som gjør at den egner seg godt til bruk om vinteren. 

Barna på Rød må alltid ha med seg egen sekk som skal inneholde sitteunderlag og drikkeflaske. De må ha ekstra skift og 2 sett med regntøy og 2 par gummistøvler. På vinteren er det viktig med varmt ulltøy og varm dress, gode varme luer og votter som sitter godt på, hals og varme ullsokker til å ha i vandtette vintersko eller sherroks. 

Riktig klær og utstyr legger grunnlaget for gode opplevelser ute, og vi ønsker at alle barna skal få gode opplevelser av å være ute i all slags vær og til alle årstider.