Avd. Rød

3-5 år

3-åringene er fulle av liv, aktivitet og påfunn. Både grov- og finmotorikk er godt utviklet. Tegneutviklingen er interessant i denne divergente fasen, hvor barna oppdager ulike retninger. Språket er også nå godt utviklet, med begreper og setningsoppbygging. Gode fortellere kan mange også være. Vi stimulerer språket ved å kommunisere, lede, dramatisere og rime. Vi jobber også med matematiske begreper. Det er viktig for oss at hvert barn skal oppleve trygghet, anerkjennelse og motivasjon.

I garderoben øver vi på å kle på seg selv mest mulig, men enda kan det være vanskelig å kle på seg. Det er lettere å kle av seg. Rollelek og lek i mindre grupper er også sentralt, og tid og rom til dette blir også viktig. Samtidig er det viktig å jobbe for at hvert barn skal oppleve trygghet i barnehagen, slik at de tør utfolde seg i uformelle og planlagte aktiviteter.

4-åringene er fulle av liv, aktivitet og påfunn. Både grov- og finmotorikk er godt utviklet. Tegneutviklingen er interessant i denne divergente fasen, hvor barna oppdager ulike retninger. Språket er også nå godt utviklet, med begreper og setningsoppbygging. Gode fortellere kan mange også være. Vi stimulerer språket ved å kommunisere, lede, dramatisere og rime. Vi jobber også med matematiske begreper. Det er viktig for oss at hvert barn skal oppleve trygghet, anerkjennelse og motivasjon.

For de største barna 5 åringene legges det vekt på et pedagogisk opplegg med tanke på overgangen til skole. En dag i uka er det førskolegruppe, hvor det blir lagt vekt på læring gjennom ulike aktiviteter og oppgaver. Vi bruker et førskoleopplegg som heter Trampoline og et trafikkopplæringsopplegg som heter Tarkus. Dette jobbes med på turdagene og på inneaktivitetsdagene. 

I Steg for Steg jobber vi med utvikling av empati, der vi blir kjent med egne og andres følelser gjennom å se og leke hvordan vi ser ut når vi smiler, er glad, ler, er lei oss og gråter. Steg for steg har til hensikt å trene på ferdigheter som gjøre dem rustet til å takle utfordringer senere i livet – sosial kompetanse. Metoden er med på å utvikle barns evne til å kommunisere, omgås andre på en positiv måte og øke evnen til å takle problemer og frustrasjoner. Tydelige og anerkjennende voksne som veileder i ulike situasjoner og som setter ord på det som skjer, sees i sammenheng med språkstimulering.Fagområdene ivaretas tverrfaglig i prosjekter.