Regler for bursdagsfeiring og invitasjoner, samt servering av kaker, is o.l i barnehagen

Som et ledd i forebygging av mobbeatferd og utestenging er det laget regler for bursdaginvitasjoner.