Regler for bursdagsfeiring og invitasjoner, samt servering av kaker, is o.l i barnehagen

Som et ledd i barnehagens arbeid for Trygt og godt barnehagemiljø med fokus på inkludering og forebygging av mobbeatferd og utestenging, har barnehagen i samarbeid med foreldrerådet som består av alle foreldrene i barnehagen, utarbeidet rutiner for invitasjoner til bursdager, felles praksis for bursdagsgaver og praksis for servering av kaker, is o.l i barnehagen. 

Felles praksis for bursdagsgave er gave/beløp på kr 50. 

 

Unicef-forebygge mobbing

Info bursdagsfeiring og invitasjoner

Eplehagens praksis for servering av kaker, is o.l