Satsningsområde: Natur og Miljø

Hovedsatsningsområde er Natur og Miljø.

Eplehagen ønsker at alle barn skal få gode naturopplevelser og lære om hvordan ta vare på naturen og miljøet. 

Vi ønsker å være ute så mye som mulig med barna og la dem få oppleve naturen og gleden av å være ute hele året i all slags vær. 

Ny forskning sier at barn som har gått i en naturbarnehage/utebarnehage klarer seg bedre på skolen enn barn som har gått i en ordinær barnehage. 

Barnehagens nærområdet egner seg godt til friluftsaktiviteter hele året. Riktig klær og utstyr legger grunnlaget for gode opplevelser ute, og vi ønsker at alle barna skal få gode opplevelser av å være ute i all slags vær og til alle årstider.  

 

På barnehagens uteområdet har vi et eget område med grillhytte, et eget området med kjøkkenhage hvor vi dyrker litt grønnsaker og vi har bærbusker. Vi har også en snekkerbu til barna.

 

Fokuset er at barna skal få kjennskap til, kunnskap om og erfaringer med hvor maten kommer fra, tilbereding av mat med det vi dyrker selv, hva vi kan lage og bygge selv av ulike materialer og verktøy, gjenbruk av ulike materiell og mye mer.

 

Eplehagen har flotte tursteder vi drar til som alle er i umiddelbar nærhet til barnehage. Disse turstedene benytter også de andre avdelingene på sine turdager. Vi har Lilleskogen rett over jordet. Der har vi en gapahuk og bålplass. Kråkeskogen nede ved bekken og Reveskogen på toppen over på den andre siden av hovedvegen for barnehagen. 

 

Barna bygger hytter av det de finner i skogen, lager hinderløyper, ser etter dyrespor, finner innsekter, ser etter fugler og lytter etter ulike lyder. Vi har stort fokus på miljø når vi er på tur. vi snakker med barna om hvordan ta vare på naturen, dyrene, innsekter, krypdyr. Hva de ulike betyr for naturen og oss. Vi snakker om det å forsøple naturen og hvordan dette kan skade dyr, og har med poser og hansker som barna bruker for å plukke søppel vi finner ute på tur. 

 

Arbeidet med satsningsområdet tilpasses barnas alder og utviklingsnivå. Dere kan lese mer om hvordan avdelingene jobber under fanen "Om Oss".