Satsningsområde: Natur og Miljø

Hovedsatsningsområde er Natur og Miljø.

Eplehagen ønsker at alle barn skal få gode naturopplevelser og lære om hvordan ta vare på naturen og miljøet. Satsningsområdet knyttes spesielt opp mot Naturgruppa, men vi har fokus på natur og miljø også for de andre avdelingene og gruppene.