Trafikksikkerhet i barnehagen

Trafikksikkerhet i barnehagen er forankret i barnehagens HMS arbeid og er et felles ansvar for barnehagen og foreldre / andre foresatte som leverer og henter i barnehagen. .

Trafikksikkerhet i barnehagen

Sikre forebyggende arbeid knyttet til trafikksikkerhet

Ansvar

 • Daglig leder en ansvarlig for at barnehagen utøver forsvarlig trafikksikkerhet

Handling

 • Barnehagen har integrert trafikksikkerhet som en del av barnehagens omsorgs- og opplæringsarbeid, og er nedfelt i barnehagens årsplan
 • Barnehagen innhenter skriftlig tillatelse fra foreldre dersom barnehagen skal ta med deres barn i buss, taxi eller privatbil
 • Trafikksikkerhet er et tema som tas opp med foreldrene og samarbeidsutvalget
 • Barnehagen gjennomfører jevnlige risikovurderinger knyttet til trafikksikkerheten ved barnehagens parkeringsplass og trafikk utenfor barnehagens område
 • Barnehagen informerer foreldrene hvilken rutine som gjelder på parkeringsplassen og i trafikken utenfor barnehagens område

Parkeringsplass

 • Biler skal så langt det lar seg gjøre, rygge inn på parkeringsplassen 
 • Porten til barnehagen skal til enhver tid være lukket
 • Foreldrene skal så langt det lar seg gjøre, ta barnet sist ut av bilen. Utstyr barnet har med seg må først tas ut av bilen og eventuelt settes ved ved bilen eller porten. Deretter kan barnet tas ut og bæres eller leies bort til porten.
 • Foreldrene skal så langt det lar seg gjøre, gå først ut av porten når barna hentes.
 • Dersom det er vanskelig å få med seg både barnet og utstyr samtidig, må f.eks utstyr settes først i bilen. Deretter hentes barna. Barna må enten leies eller bæres til bilen.
 • Dersom informasjon skal gis, må barnet enten være på innsiden av gjerde til informasjon er gitt, eller settes fast i setet i bilen og dere foreldre går tilbake for å få informasjon.
 • Biler skal ikke stå med nøkler i når det ikke er en voksen i bilen
 • Biler skal ikke stå på tomgang

Området rundt barnehagen

 • Det skal ikke parkeres langs veiene
 • Fartsgrensen utenfor barnehagens område og opp til hovedvei er 20 kmt, men barnehagen oppfordrer foreldre og andre til å senke farten ytterligere 

Sikring av barn i bil

 • Alle barn skal sikres i henhold til lovverket om Sikring av barn i bil
 • Se fagreferanser og vedlegg

 Sikring av barn i buss / maxi taxi

 • For barn i buss, med unntak av buss gruppe M3 klasse 1 («bybuss»), uttales det i § 1 fjerde ledd b at «Barn yngre enn 3 år skal i buss bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte. Når slikt utstyr ikke er tilgjengelig, skal ordinært bilbelte brukes på egnet måte. Barn som er 3 år eller eldre skal bruke ordinært bilbelte på egnet måte" 
 • Barnesikring i vanlig taxi/maxi-taxi: Biler er godkjent etter personbil-forskriften. Den sier dette om sikring av barn i bil: Det er påbudt å sikre barn i bil. Barn som er under 135 cm høye skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt og høyde.

I Eplehagen drar ikke barn under 3 år på tur med buss/maxi taxi. Det er kun barn på avd. Rød som kan benytte seg av en slik transportmåte. 

Dersom et barn som er under 135 cm høy skal være med i maxi taxi, tar barnehagen med godkjent bilsetepute.

Det er som oftest førskolebarna som benytter buss/maxi taxi som transportmiddel. 

Hva er trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet handler både om fysisk tilrettelegging av trafikkforholdene og holdninger og adferd hos barna, foreldre og ansatte.  I følge Trygg Trafikk forventes det at barn fra 5 ½ års alder skal kunne ferdes på skolevei. Dermed bør trafikksikkerhet og trafikkopplæring integreres som en del av barnehagens omsorgs- og opplæringsarbeid.

Dette sier lovverket om barn i bil 

Slå av motoren når bilen står stille

Eplehagen barnehage - Plan for Trafikksikkerhet