Eplehagen barnehages grunnverdier

Eplehagens grunnverdier bygger på de kristne grunnverdiene. Verdiene er viktige for oss i arbeidet med barna og vi praktiserer verdiene i alt vi gjør, slik at barna erfarer at de er sett og verdsatt, og kan utvikle en positiv selvforståelse. Verdiene er også et viktig verktøy i arbeidet med respekt, tolleranse og forståelse for alle mennesker og at alle er like mye verdt. Det er viktig for oss voksne i Eplehagen barnehage, å være gode rollemodeller for barna. Vi ønsker å bidra til barns identitetsutvikling og positiv selvforståelse.

For oss er det viktig å respektere det  livssynet barna har hjemmefra, og å være tydelige på at alle barn er velkomne i Eplehagen barnehage. 
 
Arbeidet vårt bunner ut i de kristne grunnverdiene.
Alt som skjer taler gjennom våre sanser; øye, øre nese, smak, bevegelse, opplevelse, stillhet, berøring, følelse, osv. fordi barn er ulike, må formidlingen spille på et mangfold av uttrykk. Viktigst av alt er at barna erfarer at de er verdsatt og sett. Derfor er mangfold og variasjon viktig som hovedprinsipp. Overført til bibelsamlingene i barnehagen ønsker vi å vise at Gud kommuniserer til oss gjennom mer enn bare ord, og Han vet hvordan Han kan nå hver enkelt. 
 
Bibelsamlinger
Hver avdeling har en bibelsamling i uka. Der fokuserer vi på at barna skal bli kjent med ulike bibelfortellinger gjennom ulike tilnærmingsmåter. Vi synger, danser, ser film, har flanellograf, dramatisering med voksne og barn, dagens sprell, lystenning og en bønn for de barna som har lyst til å være med på det. 
Det jobbes ut ifra Tema og tema knyttes opp mot tema avdelingene jobber med generelt i barnehagen. 
I år er det de 4 elementene det er fokus på, jord, ild, luft og vann, og vi starter med jord og Skapelsen. 
 
Vi synger for maten Vi synger kristne sanger i hverdagen og i samlingsstunder
Vi driver verdiskaping gjennom Steg for Steg (se årsplanen)
Vi har adventssamlinger hver uke i desember.
Vi har påskevandring.
Vi feirer Kirkens bursdag – Pinse.
Vi har julevandring i barnehagen og førskolebarna er på julevandring i Kirken 
 
 
Vi samarbeider med Grenland Folkehøgskole og Misjon uten Grenser med prosjektene ”God jul i Øst” og en Markensdag på våren hvor inntektene går til Moldova