Avd. Gul

0-2 år

For de yngste barna er det viktig å ha faste voksne som skaper trygghet, gir omsorg, er tilstedeværende og sensible overfor barnas behov. Faste rammer er også viktig for å skape forutsigbarhet i hverdagen som igjen gir trygghet. Leken er en stor del av hverdagen. De minste barna trenger å få utforske og bli kjent med seg selv og andre barn og voksne i trygge og tilrettelagte omgivelser. Vi voksne skal være trygge omsorgspersoner som alltid er tilstede for å gi omsorg, trøst og veiledning. Leken for de minste barna må foregå på deres premisser.

Språkstimulering gjennom lek og samspill står sentralt. Språket er et av de viktigste verktøy barna har for å gjøre seg forstått og for å bli forstått av andre. Til og begynne med er det ansiktsuttrykk, kroppsspråk og ulike lyder barna bruker for å kommunisere med andre. Når vi voksne setter ord på det barnet forsøker å formidle, utvikles språket og evnen til å kommunisere med andre. Selvbilde og selvhelvdelse styrkes. 

For de yngste barna legges dagen opp etter de grunnleggende behovene. Omsorg, lek, hvile, mat og stell. Barna sover etter individuelle behov som er på ulike tider, og vi tilpasser oss hvert enkelt barn til de gradvis kommer inn i rytmen med en lur i barnehagen. Vi har alltid en sovevakt ute, og barna får sitte å kose på et fang når de har våknet, til de er klarer for å leke. Så dagene det første året består for det meste av måltider, sovetid, skift av bleier og lek. Utetid blir det derfor lite av og turer er ikke i fokus. Det kommer etterhvert når barnea blir litt større. 

Så små barn har liten glede av å være ute i regn, snø og kulde. Mye klær og tykke klær gjør det nesten umulig for dem å bevege seg. De blir fort våte og kalde. Dette kan for de yngste barna skape dårlige opplevelser og motvilje mot å være ute. Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede ved å være ute. Når det er sagt så betyr det ikke at de yngste aldri er ute. Vi prøver å være ute når vær og temperatur tillater det. Vår og sommer er en fantastisk tid for de yngste. 

Vi jobber med å utvikle barns evne til å kommunisere, omgås med andre på en positiv måte og øke evnen til å takle problemer og frustrasjoner. I arbeidet med de yngste barna jobber vi med å kjenne igjen ulike følelser som glad, sint, overrasket og lei seg.

Eksempler på aktiviteter som barna ser ut til å trives med er: å lese, leke med vann, ta inn naturelementer for å utforske disse inne når været er for kaldt til å være ute, utfolde seg fysisk på madrasser og puter, danse til sang og musikk.