Om oss

Eplehagen barnehage åpnet 16. desember 2002. Stiftelsen Grenland folkehøgskole eier barnehagen. Barnehagen ligger på området til Grenland Folkehøgskole på Eidanger. Nærmiljøet egner seg godt til friluftsaktiviteter hele året. Daglig åpningstid er fra kl 06.45 til 16.45. Barnehagen er åpen 12 mnd i året og har kun stengt på helligdager, barnehagens planleggingsdager og to uker på sommeren.

Eplehagen barnehage er en privat barnehage, eiet av Stiftelsen Grenland Folkehøgskole bestående av KFUK-KFUM og Normisjon, region Telemark.

Eplehagen har et stort fokus på kvaltiet og personalet oppdateres jevnlig på moderne forskning om barn og barns utvikling.

Eplehagens grunnverdier bygger på de kristne grunnverdiene. Verdiene er viktige for oss i arbeidet med barna og vi praktiserer verdiene i alt vi gjør, slik at barna erfarer at de er sett og verdsatt, og kan utvikle en positiv selvforståelse. Verdiene er også et viktig verktøy i arbeidet med respekt, tolleranse og forståelse for alle mennesker og at alle er like mye verdt.

Det er viktig for oss voksne i Eplehagen barnehage, å være gode rollemodeller for barna. Vi ønsker å bidra til barns identitetsutvikling og positiv selvforståelse.

Vi har en samling hver uke for hver av avdelingene der barna blir kjent med ulike bibelfortellinger. Formidlingsformen er fortellinger, sanger og dramatisering som barna kan være med på. Vi feirer også de kristne høytidene. 

Barnehagen ligger på området til Grenland Folkehøgskole på Eidanger og nærmiljøet egner seg godt til friluftsaktiviteter hele året. 

Satsningsområdet vårt er Natur og Miljø og vi ønsker å være ute så mye som mulig med barna og la dem få oppleve naturen og gleden av å være ute hele året. 

Ny forskning sier at barn som har gått i en naturbarnehage/utebarnehage klarer seg bedre på skolen enn barn som har gått i en ordinær barnehage. 

Vi har 3 avdelinger. Avdeling Gul som er for barn i alderen 0-2 år, avdeling Grønn som er for barn i alderen 2-ca 3,5 år og avdeling Rød for de største barna i alderen 3-5 år.

Organiseringen av avdelingene og det pedagogiske innholdet tilpasses hele tiden barnas alder og utviklingsnivå. Når barnet skal bytte avdeling kommer ikke i hovedsak an på barnets alder, men på hva som er best for barnet ut ifra utvikling og behov. Her har vi alltid god dialog med foreldrene. Antall barn og voksne som til enhver tid skal være på hver avdeling spiller også inn i vurderingen av hvem og hvor mange barn som må bytte avdeling. 

Når barnet starter i barnehagen er fokuet vårt å gi barnet omsorg, trygghet, bygge tillitt og å være en tilstedeværende sensitive voksen som alltid har barnets beste i tankene. Det er også veldig viktig for oss at dere foreldre er trygge og har tillitt til at vi alltid tenker på barnets beste. 

Eplehagen har fokus på inkludering og relasjoner. Vi jobber for et trygt og godt barnehagemiljø med fokus på lek og vennskap. Deling av barna i små grupper og faste voksne skaper trygghet. Barna blir sett og hørt. Vi har gjort et bevist valg ved å ha en ren småbarnsavdeling, da vi ser verdien av en rolig oppstart og at første møte med barnehagen er i relasjon og samspill med barn som er på samme utvikingsstadiet. 

I personalgruppa har vi ansatte med ulike språkferdiheter, engelsk, polsk og filipinsk. Dette er en styrke i møte med barn og foreldre fra andre nasjoner. 

VELKOMMEN TIL EPLEHAGEN BARNEHAGE