Om oss

Eplehagen barnehage åpnet 16. desember 2002. Stiftelsen Grenland folkehøgskole eier barnehagen. Barnehagen ligger på området til Grenland Folkehøgskole på Eidanger. Nærmiljøet egner seg godt til friluftsaktiviteter hele året. Daglig åpningstid er fra kl 07.00 til 17.00. Barnehagen er åpen 12 mnd i året og har kun stengt på helligdager og barnehagens planleggingsdager og to uker på sommeren.

Eplehagen barnehage er en privat barnehage, eiet av Stiftelsen Grenland Folkehøgskole bestående av KFUK, KFUM og Normisjon, region Telemark.

Eplehagen har et stort fokus på kvaltiet og personalet oppdateres jevnlig på moderne forskning om barn og barns utvikling.

Eplehagens grunnverdier bygger på de kristne grunnverdiene. Verdiene er viktige for oss i arbeidet med barna og vi praktiserer verdiene i alt vi gjør, slik at barna erfarer at de er sett og verdsatt, og kan utvikle en positiv selvforståelse. Verdiene er også et viktig verktøy i arbeidet med respekt, tolleranse og forståelse for alle mennesker og at alle er like mye verdt.

Det er viktig for oss voksne i Eplehagen barnehage, å være gode rollemodeller for barna. Vi ønsker å bidra til barns identitetsutvikling og positiv selvforståelse.

Vi har en samling hver uke for hver av avdelingene der barna blir kjent med ulike bibelfortellinger. Formidlingsformen er fortellinger, sanger og dramatisering som barna kan være med på. Vi feirer også de kristne høytidene. 

Barnehagen ligger på området til Grenland Folkehøgskole på Eidanger og nærmiljøet egner seg godt til friluftsaktiviteter hele året. 

Satsningsområdet vårt er Natur og Miljø.

Eplehagen har en Naturgruppe som består av førskolebarna. 

Ny forskning sier at barn som har gått i en naturbarnehage/utebarnehage klarer seg bedre på skolen enn barn som har gått i en ordinær barnehage. 

Vi har 3 avdelinger i tillegg til Naturgruppa. Avdeling Gul som er for barn i alderen 0-2 år, avdeling Grønn som er for barn i alderen 2-ca 3,5 år og avdeling Rød som er for barn i alderen ca 3-5 år. 

Organiseringen av avdelingene og det pedagogiske innholdet tilpasses hele tiden barnas alder og utviklingsnivå. Når barnet skal bytte avdeling kommer ikke i hovedsak an på barnets alder, men på hva som er best for barnet ut ifra utvikling og behov. Her har vi alltid god dialog med foreldrene. 

Når barnet starter i barnehagen er fokuet vårt å gi barnet omsorg, trygghet, bygge tillitt og å være en tilstedeværende sensitive voksen som har barnets beste i tankene alltid. Det er også veldig viktig for oss at dere foreldre er trygge og har tillitt til at vi alltid tenker på barnets beste. 

VELKOMMEN TIL EPLEHAGEN BARNEHAGE