I Eplehagen tilbyr vi barna

I Eplehagen tilbyr vi barna:

 • Vi tilbyr hjemmebesøk i forkant av oppstart for nye barn under 3 år
 • Et flott uteområde som er tilpasset alle aldre
 • Fokus på skilek for barn fra 3-5 år
 • Skiløyper rett på utsiden av barnehagen
 • Samarbeid med Folkehøgskolen om lån av gymsal og sandvolly-ballbane
 • Flott turområde med Gapahuk
 • Egen grillhytte, også til lån/utleie
 • Egen kjøkkenhage
 • Svømmeopplæring for førskolebarna i regi av Porsgrunn kommune
 • Egen snekkerbu 
 • Stort fokus på HMS- VI HAR SOVEVAKT
 • Lekende, tilstedeværende og omsorgsfulle voksne med god kompetanse på barns behov og utvikling
 • Fokus på et trygt og godt barnehagemiljø, nulltolleranse mot mobbing og utestenging
 • Fokus på inkludering