I Eplehagen tilbyr vi dere foreldre

I Eplehagen tilbyr vi dere foreldre:

  • Foreldrekurset "Barnas Plattform" ved kursholder Mona Foldvik
  • Foreldremøter med aktuelle teamer hvor dere foreldre kan komme med forslag
  • Individuell foreldreveiledning på ulike utfordringer
  • Inntektsgradert foreldrebetaling og søskenmoderasjon
  • Utleie av barnehagen og grillhytte til ulike arrangementer