Hjemmebesøk for de minste barna

Eplehagen tilbyr hjemmebesøk for nye barn under 3 år

Eplehagen tilbyr hjemmebesøk for de minste barna i forkant av oppstarten i barnehagen på ½ time til ¾ time. Vi tilbyr dette for å få en tryggere oppstart for barna. En dansk forskning «Barnet i sentrum» viser til gode resultater av at barnehageansatte besøkte barnet hjemme før barnehagestart. Hjemmebesøk kan føre til bedre tilvenning og at barna finner seg fortere til rette. Et kjent fjes bidrar til trygghet, i en ellers ny og ukjent arena.