Eplehagens håndbok for vennskap mot mobbing

Fokus på voksenrollen og lek knyttet opp mot å jobbe med vennskap og å avdekke mobbeadferd i barnehagen

Eplehagen barnehage har utarbeidet en håndbok for vennskap mot mobbing. Dette er et viktig satsningsområdet som har blitt jobbet med spesielt det siste året for alle barnehagene i Porsgrunn kommune. 

 

Eplehagen - Håndbok for vennskap mot mobbing