Hjemmebesøk for de minste barna

Eplehagen tilbyr hjemmebesøk for nye barn under 3 år.

Eplehagen har i noen år nå tilbud om hjemmebesøk for de minste barna i forkant av oppstarten i barnehagen på ½ time til ¾ time. Eplehagen tilbyr dette for å få en tryggere oppstart for barna. En dansk forskning «Barnet i sentrum» viser til gode resultater av at barnehageansatte besøkte barnet hjemme før barnehagestart. Hjemmebesøk kan føre til bedre tilvenning og at barna finner seg fortere til rette. Et kjent fjes bidrar til trygghet, i en ellers ny og ukjent arena.

Tilbakemeldingen vi får fra foreldre er bare positivt og vi ser at de fleste barna har en lettere tilvenning og blir raskere trygge.