Ny åpningstid fra 1. august 2022

Ny åpningstid fra 1. august 2022 er 06.45-16.45.